Logo města Veselí nad Lužnicí Logo ČČK - Veselí nad Lužnicí Český Červený kříž Veselí nad Lužnicí

Historie ČČK

Český červený kříž je národní společností mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce na území České republiky. Je pokračovatelem Československého červeného kříže, založeného v roce 1919.


Přihlašuje se k sedmi základním principům hnutí Červeného kříže, jimiž jsou: Humanita - Nestrannost - Neutralita - Nezávislost - Dobrovolnost - Jednota - Světovost


Historie ČČK sahá až do roku 1868, kdy byl založen "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české".
Na našich stránkách Vám přinášíme krátký přehled o historii Československého i Českého červeného kříže, a to od jeho vzniku až po současnost.


Historii lze rozčlenit na 5 částí:
1868 - 1919 vznik ČSČK
1919 - 1939 činnost ČSČK mezi dvěma světovými válkami
1939 - 1945 činnost ČSČK za okupace
1945 - 1989 aktivity ČSČK po druhé světové válce
1989 - současnost vývoj ČSČK po sametové revoluci, vznik ČČK


Historie Místního spolku Českého Červeného Kříže Veselí nad Lužnicí

Činnost MS ČČK ve Veselí nad Lužnicí byla znovu obnovena 11. 9. 2010

Dosavadní činnost:

  • - Kurzy první pomoci
  • - Noční cvičení PP pro děti
  • - Zdravotní dozory
  • - Podpora dětí z Dětského domova v Radeníně
  • - Strom splněných přání pro děti z DD
  • - Rozsvícení vánočního stromu ve Veselí nad Lužnicí