Logo města Veselí nad Lužnicí Logo ČČK - Veselí nad Lužnicí Český Červený kříž Veselí nad Lužnicí

Nestrannost

Nestrannost ČČK obrázek

Mezinárodní hnutí ČK&ČP nečiní žádné rozdíly z hlediska národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické příslušnosti.

Věnuje se výlučně pomoci jednotlivcům, úměrně k jejich utrpení, a napomáhá podle naléhavosti lidem nacházejícím se v tísni.

Chce chránit lidský život a zdraví a zajistit respektování lidské bytosti. Napomáhá vzájemnému porozumění, přátelství, spolupráci a trvalému míru mezi všemi národy.