Logo města Veselí nad Lužnicí Logo ČČK - Veselí nad Lužnicí Český Červený kříž Veselí nad Lužnicí

Nezávislost

Humanita ČČK obrázek

Mezinárodní hnutí ČK&ČP je nezávislé.

Národní společnosti pomáhají veřejné správě při zabezpečování humanitární činnosti a řídí se platnými zákony dané země. Současně si však zachovávají nezávislost, která jim umožní za všech okolností jednat podle zásad Hnutí ČK&ČP.