Logo města Veselí nad Lužnicí Logo ČČK - Veselí nad Lužnicí Český Červený kříž Veselí nad Lužnicí

Zdravotník zotavovacích akcí

Pokrývá problematiku zdravotnické činnosti na hromadných akcích. Kurz není zaměřen pouze na první pomoc, ale i na hygienické a organizační aspekty pořádání hromadných akcí atd.

Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka:
o Zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty
o Škol v přírodě organizovaných orgány resortu školství
o Při pořádání hromadných společenských a sportovních akcích

Pouze pro zájemce starší 18 let

Délka: 40 hodin

Kurz je akreditovaný MŠMT ČR

Cena: 2200,- Kč

Jsme držiteli akreditace MŠMT ČR a mezinárodního certifikátu EFAC