Logo města Veselí nad Lužnicí Logo ČČK - Veselí nad Lužnicí Český Červený kříž Veselí nad Lužnicí

Rozšířený kurz PM pro jednotlivce

V tomto kurzu rozšíříte své znalosti ze základního kurzu první pomoci pro jednotlivce a budete umět poskytnout adekvátní první pomoc ve všech běžných životních situacích.

Kurz přímo navazuje na základní kurz první pomoci a znalosti v něm získané jsou nezbytné pro úspěšné absolvování rozšířeného kurzu. Naučíme Vás rozpoznat nebezpečí šokového stavu, správnou a účinnou první pomoc při nejrůznějších typech poranění, vyzkoušíte si různé možnosti improvizované fixace zlomenin. Vysvětlíme Vám příčiny a příznaky běžných onemocnění jako jsou např. infarkt myokardu, mozková příhoda, epilepsie, diabetes mellitus a poradíme, jak můžete nejlépe postiženému pomoci.

Zabývat se budeme také akutními stavy dětských pacientů.

Školení realizujeme v malých skupinkách 4 - 12 osob.