Logo města Veselí nad Lužnicí Logo ČČK - Veselí nad Lužnicí Český Červený kříž Veselí nad Lužnicí

Kurz PM pro rodiče a učitele

Tento kurz je věnován všem, kteří se chtějí naučit správně a účinně poskytnout první pomoc dětem.

Kurzy pořádáme v mateřských školách, rodičovských centrech apod. Pro jednotlivce kurzy realizujeme v našem školícím středisku.

U dětských pacientů se vyskytují různá onemocnění a úrazy, vyžadující specifickou první pomoc. Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude jeho dítě potřebovat rychlou a účinnou pomoc do příjezdu záchranné služby. A to Vás naučíme!

Klademe důraz na osobní přístup, vše srozumitelně vysvětlíme. Veškeré úkony si prakticky vyzkoušíte včetně nácviku resuscitace na resuscitačním modelu. Po absolvování kurzu budete umět dětem pomoci při různých typech úrazů, vdechnutí cizího tělesa, febrilních křečích, laryngitidě apod. Zvládnete to doma, v zaměstnaní či kdekoli jinde.

Kurz je zaměřen na akutní stavy u dětí od novorozeneckého věku do dospělosti.

Oslovte další rodiče resp. učitele a uspořádáme kurz i ve Vašem rodičovském centru nebo mateřské škole.