Logo města Veselí nad Lužnicí Logo ČČK - Veselí nad Lužnicí Český Červený kříž Veselí nad Lužnicí

Humanitární jednotky ČČK

V případě velké katastrofy nebo havárie, při zasažení množství lidí, je třeba nasadit veškerou dostupnou techniku i lidské zdroje k odstranění následků této události. Do této činnosti se pravidelně zapojují vyškolení dobrovolníci Červeného kříže v tzv. Humanitárních jednotkách.